OM OSS

Sedan 1990-talets början har Colibrigruppen varit en drivande aktör inom svensk tv-utveckling. Från introduktionen av kommersiell tv, övergången till digital tv, till dagens produktion, distribution och publicering av film och video på internet och i social media. Innehåll. Content marketing.

Vårt fokus är rörligt bildmedia, vilket innefattar planering, produktion, sälj och distribution.

Colibrigruppen startade upp TV4’s lokala stationer Malmö, Göteborg, Stockholm och Västerås. Detta gav en fantastisk erfarenhet att skapa kommersiella och redaktionella TV4-miljöer runt om i landet. Genom åren har andra höjdpunkter varit att ha ansvarat för programserien Idols turnéer och roadshow genom Sverige. Att ha varit en del av TV4 Sveriges affärsutveckling är något vi är stolta över.

Som pro-aktiv samarbetande partner fungerar Colibrigruppen som en resurs och kompetens till företag inom utbildning, näringsliv och ett stort antal offentliga institutioner. Ramavtal finns med Region Skåne och Malmö Stad. Projekt och produktioner sker också utanför Sverige.

Colibrigruppen består av  MobileContent  och  ColibriContent  samt har ett mindre ägarintresse i ByTheHour  AB. Huvudägare är TV Plus AB.